LEAN BUSINESS CLUB for gründere og entreprenører

Arrangementsinformasjon
Default file 1483436963

START 2017 PÅ RIKTIG FOT!

SISU Business arrangerer Lean Business Club - jevnlige treff hvor du får jobbe med ditt eget prosjekt, sammen med andre og få oppfølging over tid i en strukturert prosess. Du blir del av et fellesskap og utvider ditt nettverk, og ikke minst får du tilgang til verktøy og metoder som direkte vil påvirke din gjennomføringsevne.

Slik gjør vi det:
- på egen PC jobber du i Lean Business Planner (gratis verktøy - vi hjelper deg i gang)
- vi underviser i et tema knyttet til Lean Business Planner
- du jobber med eget prosjekt og får hjelp underveis
- vi tar spørsmål i plenum, diskuterer og utnytter hverandres kompetanse

 MER OM Lean Business Club

sentralen